Pozdrav predsedu PSK

Srdečne zdravím mladých šachistov,

je mi cťou, že som mohol nad týmto šachovým turnajom prevziať záštitu a podporiť takto našu šachovú mládež. Šport je neodmysliteľnou súčasťou môjho život a života mojich blízkych. Preto sa úprimne teším, že rezonuje v celom našom kraji a že v ňom máme nespočetné množstvo športových nadšencov a mladých talentov, ktorí sú svojimi výsledkami, zanietením a nasadením motiváciou tiež pre ostatných.

Nie je nič inšpirujúcejšie a podnetnejšie, ako viesť našu mládež k športu a rozvíjať v nich športového ducha. A ja som nesmierne rád, že sa vám to darí napĺňať v maximálnej miere.

Všetkým zúčastneným na turnaji želám veľa úspechov.

Milan Majerský
predseda Prešovského samosprávneho kraja