TRENERSKÝ KURZ

TRENERSKÝ KURZ
Pozývame Vás na trénerský kurz - špeciálnu časť, ktorý sa uskutoční dňa 16.8.2020 (nedeľa) v hoteli Sorea v Starej Ľubovni počas MSR mládeže. Prezentácia bude od 8:30 do 9:00. Predpokladaný koniec kurzu je okolo 16:00. Treba sa prihlásiť na email kocurjanzak@gmail.comalebo telefonicky na 0917571710 do 15.8.2020 (9:00). Podrobný program si prečítajte nižšie. 
Účastníci zaplatia poplatok 10 eur na účet SŠZ - SK54 8330 0000 0026 0093 2871. Do poznámky treba napísať - meno, priezvisko, trénerský kurz. 
 
Obed alebo ubytovanie si môžu účastníci objednávať na emaily prvasachova@gmail.com do 15.8.2020 (9:00).
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
PaedDr. Ján Kocúr